5 dobrih razloga za ProfilGate®

Poboljšana čistoća, bolji kvalitet vazduha i smanjeni troškovi održavanja su neke od mnogih prednosti ProfilGate®.

Vaša kompanija može da pokaže svojim kupcima, dobavljačima i zakonodavcima da je spremna da čistoću poboljša i više od propisanih higijenskih i bezbednosnih uslova.

1. Tehnička čistoća

U većini slučajeva, poboljšanje unutrašnje čistoće kroz upotrebu ProfilGate® nije vidljivo samo na ulazu, veći i dalje unutar pogona. Vaši zaposleni, kupci, dobavljači i zvanične vlasti će prepoznati na prvi pogled da ste aktivno radili na postizanju najvišeg nivoa tehničke čistoće u Vašoj kompaniji.

2. Poboljšanje zdravlja i sigurnosti za svoje zaposlene

Smanjena prljavština će stvoriti bolji kvalitet vazduha u ambijentu štedeći troškove filtera. Ovako očišćeni podovi će smanjiti rizik od nesreće, jer je opasnost od klizanja svedena na minimum. Još jedno veliko unapređenje je da je manje verovatno da će viljuškari proklizavati zbog prljavštine na podlozi.

3. Manje reklamacije, manje žalbi klijenata

ProfilGate® može da spreči kontaminaciju površina koja može uticati na kvalitet finalnog proizvoda, što bi moglo dovesti do reklamacija ili problema na neki drugi način. Time se izbegava zagađenje i u proizvodnji i u skladištenju. Rezultati su bolji kvalitet proizvoda i kvalitet marke, manje reklamacija, manje kvarova na mašinama i niža amortizacija.

4. Manje troškova za čišćenje

ProfilGate® automatski prikuplja prljavštinu na svakom ulazu ili u zoni vožnje. Kao rezultat toga, manje prljavštine i prašine se raznosi po objektu čime se prolongira period između dva čišćenja.
Što je još važnije, Vaše mašine za čišćenje čiste samo tokom upotrebe, dok ProfilGate® čisti ceo dan.

5. Smanjenje troškova održavanja

Zahvaljujući instalaciji ProfilGate®, produžićete životni vek Vašeg epoksidne presvlake ili industrijske smole podova čija površina ce biti manje oštećena. Prljavština na gumama, točkovima i felnama će biti potpuno očetkana. Generalno, imaćete mnogo manje oštećenja, odnosno troškova održavanja u objekatima gde koristite ProfilGate®.