Konačno, štitnik koji zaista štiti vaše regale: NEDCON-ov „DEFENDER“. Ekstremno čvrsti, slobodno stojeći štitnici koji sprečavaju viljuškare i paletare da oštete vaše niže pozicije, delove rama i noseće stopice. Pošto je svako skladište drugačije, štitnici su dostupni u tri stepena jačine.

„DEFENDER“ apsorbuje sve udare do visine 0.4 m, iz svih pravaca. Telo štitnika apsorbuje svu silu, tako da se stopica i anker ne oštećuju. Kao rezultat, rizik od oštećenja vašeg betonskog poda je sveden na minimum. Ako je sam štitnik oštećen, jednostavno ga odšrafite i zamenite. Štitnik može da podnese više udaraca, tako da nema potrebe za zamenom istog nakon svake nesreće.

Tri stepena jačine

U mirnijim skladištima sa širokim transportnim pravcima i iskusnim vozačima, rizik od oštećenja je mnogo manji nego u pretnatrpanim skladištima sa neiskusnim ili privremenim rukovaocima. Zbog toga, NEDCON nudi tri stepena zaštite. Izaberite „DEFENDER“ koji najviše odgovara vašem nivou rizika:
– „DEFENDER“ 800 je dovoljno izdržljiv da podnese udar snage 800 džula. To je dvostruko više od Evropskog standarda EN 15512 i stoga je odličan izbor ako želite da ispunite ovaj standard.
– „DEFENDER“ 1500 vam pruža zaštitu od direktnih udaraca i sudara uobičajenih u svakodnevnom radu skladišta. Ovaj štitnik može da podnese višestruke udare snage 1500 džula pre nego sto ga je potrebno zameniti.
– „DEFENDER“ 3000 je najjači dostupan štitnik. Posebno dizajniran za skladišta sa velikim rizikom od jakih oštećenja. Na primer skladišta sa viljuskarima koji voze velikom brzinom. Ovaj štitnik može da podnese višestruke udare snage 1500 džula pre nego sto ga je potrebno zameniti.

Prednosti NEDCON „DEFENDER“ štitnika

  • Dostupna tri stepena jačine, u zavisnosti od nivoa rizika u vašem skladištu
  • Štiti od udara jačine i preko 3000 džula
  • Izuzetno izdržljiv zahvaljujući patentiranom modelu rebrastih štitnika
  • Nije potrebna zamena nakon malog ili normalnog oštećenja
  • Slobodno stojeći i fiksirani u podlogu za maksimalnu zaštitu ramova i nosećih stopica
  • Specijalno dizajnirani da smanje rizik od oštećenja vaših podova
  • Tako dizajniran da skrivena oštećenja nisu moguća